6 Baseyna St., "Mandarin Plaza", 8th floor

Kyiv, 01004, Ukraine

tel.:+38 044 284 12 89

fax:+38 044 284 12 83


Енергетична безпека України, проблеми та шляхи вирішення. Збільшення видобутку енергоресурсів України за допомогою залучення приватних компаній

28.08.2017

    Міжнародний Фонд Блейзера вивчає стратегічні напрямки розвитку України, як економічні, так і енергетичні. Самостійно і у співпраці із об’єднаннями бізнесу, а саме з US-Ukrainian Business Council, досліджує питання збільшення власного видобутку нафти, газу та інших енергетичних ресурсів України.

    Ключовим питанням є збільшення видобутку газу в Україні до показників, визначених урядовою Стратегією розвитку газовидобувної галузі до 2020 р., що була прийнята в грудні 2016 року. В програмі поставлена амбітна ціль - відмова від імпорту газу з Російської Федерації. На нашу думку, ефективним шляхом досягнення результатів є залучення приватних інвестицій у пошук і видобуток вуглеводнів на прозорих конкурентних засадах.

    Відповідно, для обговорення нагальних проблем, 23 серпня 2017 року Міжнародний Фонд Блейзера ініціював та провів прес-сніданок за участю представників експертного середовища, профільного комітету та бізнесу. Головною ідеєю було визначення позиції кожної сторони щодо ситуації яка склалася в процесі проведення реформ в енергетичній галузі та очікуваних результатів.

    За нашими оцінками, головними причинами, які не дають зрушити з місця реформи в енергетичній галузі та залучити інвестиції, першочергово є відсутність відкритого доступу до геологічної інформації. Брак податкового стимулювання та відсутність нових ділянок на прозорих аукціонах, а також складна процедура землевідведення та отримання численних дозволів. Правила все ще залишаються непривабливими для іноземних інвесторів, які не розуміють як починати видобувний бізнес в нашій державі. Наразі існує реальна загроза невиконання поставленої мети – виходу в 2020 році на видобуток природного газу на рівні 27 млрд.куб.м.

    Всі присутні дійшли згоди, що розвиток галузі не є можливим в тих умовах, які існують наразі.

Ми пропонуємо:

- Провести незалежний аудит діяльності всіх суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали спеціальні дозволи на видобуток нафти і газу, щодо цільового використання наданих ділянок нафтогазоносних надр, та здійснення в повній мірі програм робіт, передбачених ліцензійними умовами. За підсумком моніторингу, в разі виявлення порушень, подати позови до суду щодо скасування зазначених спеціальних дозволів та подальшого їх використання.  

- Негайно започаткувати практику надання спеціальних дозволів на користування надрами виключно на конкурентних засадах – через аукціон і відкриті інвестиційні конкурси всім суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності - державної або приватної.

    Визначена українським законодавством, форма відкритих конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, а саме – на умовах угод про розподіл продукції, надає приватним інвесторам гарантії захищеності від змін законодавства, таких, як періодичні перегляди ставок рентних платежів, тощо.

- В короткі строки провести відкриті тендери на право укладення угод про розподіл продукції щонайменше на трьох ліцензійних ділянках. Конкурс має відбутися на прозорих умовах, що нещодавно проголошені урядовою міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції

- Розглянути можливість збільшення видобутку нафти і газу на ліцензійних ділянках, які вже надані у використання компаніям, що контролюються державою, шляхом залучення інвесторів та досвіду з інтенсифікації видобутку міжнародних нафтогазових компаній, зокрема на основі угод про розподіл продукції та інших форм співпраці, які відповідають передовій міжнародній практиці.

- З метою зменшення навантажень на державний бюджет, а також боротьби із корупцією, розглянути можливість здійснення пілотних проектів із залучення приватних інвестицій для збільшення видобутку вугілля. Необхідним є підвищення безпеки виробничої діяльності на вугільних шахтах державної форми власності та співпраці на основі укладання угод про розподіл продукції та інших форм інвестиційної співпраці приватних інвесторів та державних вуглевидобувних підприємств.

    Ми щиро сподіваємося на об'єднання зусиль влади, представники якої висловили готовність підтримати ініціативи створення привабливого підгрунтя для потенційниї іневсторів і бізнесу навколо вирішення зазначених проблемних питань з метою зміцнення енергетичної безпеки України та прискорення її економічного зростання.