6 Baseyna St., "Mandarin Plaza", 8th floor

Kyiv, 01004, Ukraine

tel.:+38 044 284 12 89

fax:+38 044 284 12 83


The Bleyzer Foundation published at the media platform Glavcom the summary of our survey on The Quality of Investment Climate in Ukraine, which was done during this summer.

26.09.2016

На питання про плани інвестувати в Україну 40% респондентів відповіли ствердно. Відповідь «ні» дали 30%

Залучення прямих іноземних інвестицій може дати хороший імпульс для пожвавлення її економіки. За оцінками аналітиків Міжнародного фонду Блейзера, зростання економіки України при сприятливих умовах для інвесторів можна очікувати на рівні 7–10%.

У цьому дослідженні проаналізовано основні ризики, які вбачають для себе американські інвестори, оцінюючи інвестиційні можливості нашої країни.

У багатьох компаній, які ведуть свою діяльність в Україні, основні занепокоєння щодо інвестиційного та ділового клімату в країні викликають прогалини в судово-правовій сфері, корупція, а також неконкурентна організація фінансового сектора.

 

Судово-правове середовище України

Найбільш проблемними аспектами визнано: неефективне виконання судових рішень, а також їх несправедливість, упередженість і вибірковість. До інших істотних перешкод віднесені низький рівень захисту прав інтелектуальної та фізичної власності, непередбачуваність і часом неадекватність законодавства в сфері бізнесу, а також тривалість і дорожнечу врегулювання суперечок за контрактами.

82% опитаних осіб вважають неспроможність судово-правової сфери істотною і навіть серйозною перешкодою для роботи бізнесу в Україні. Так само 14% респондентів вказали на наявність середнього рівня перешкод. Таким чином, у цілому 96% опитаних американських компаній вказали на найбільшу проблематичність судово-правової сфери в Україні, яка в свою чергу створює значні перепони у веденні бізнесу в країні.

 

Корупція

79% опитаних компаній вважають корупцію наступним найбільш істотноб перешкодою для ведення бізнесу в Україні.

 

У розділі «Корупція» 98% респондентів вказали на зловживання у судовій системі України, яка схвалює упереджені судові рішення, а це в свою чергу є істотним чинником серйозних проблем для роботи підприємства в цілому.

90% респондентів хвилює адміністративна корупція на рівні державних чиновників, які вимагають додаткових плат і хабарів.

68% опитаних компаній сказали, що корупція в приватному бізнесі з рейдерськими атаками на підприємства є серйозною проблемою у веденні бізнесу в Україні.

Фінансовий сектор в Україні

Третім найбільш істотним фактором серйозних перешкод для бізнесу в Україні стала, на думку 79% опитаних осіб, нездатність фінансового сектора забезпечити раціональне внутрішнє фінансування оборотного капіталу, торгівлі і довгострокового інвестування.

 

 

Інвесторам дошкуляють надмірно високі процентні ставки і труднощі в отриманні довгострокових кредитів в Україні, недосконалість ринку капіталу для випуску цінних паперів в Україні.

Макроекономічна стабільність

Більш ніж дві третини опитаних осіб (69%) розглядають недостатню макроекономічну стабільність України як істотну перешкоду для роботи підприємств, в результаті операційного збитку і втрати капіталу в зв'язку з коливанням курсу валют і цін на внутрішньому ринку.

 

Інвесторів непокоїть непомірна девальвація гривні, обтяжлива система збору податків, непомірна цінова інфляцію на внутрішньому ринку України.

Що стосується очікувань, то 64% опитаних осіб вважають, що інфляція і девальвація і в подальшому стануть істотною/серйозною перешкодою для роботи підприємств в Україні.

Міжнародна торгівля і рух капіталу

Труднощі у сфері міжнародної торгівлі і руху капіталу (такі як можливість безперешкодно експортувати товари, вільний імпорт обладнання та сировини або простота інвестування з мінімальними труднощами, репатріація капіталу і вільний розподіл прибутку) розглядаються 68% опитаних осіб як серйозні/істотні перешкоди в Україні.

 

У цій категорії 87% опитаних осіб вважають відсутність можливості вивести гроші з країни (наприклад, репатріація капіталу) і отримання іноземної валюти для ведення своєї діяльності найбільш серйозним/істотним обмеженням у країні.

З точки зору міжнародної торгівлі, інші перешкоди отримали менш сувору оцінку, проте більше половини респондентів вказали на складні митні процедури з високими витратами, накладені обмеження на імпорт з надмірною кількістю і дорожнечею імпортних тарифів, а також зайву кількість документів, часу і витрат на експорт при недостатній організаційній підтримці.

Політичні ризики та імідж країни

 

63% респондентів вважають політичні ризики і негативний імідж країни істотним чинником серйозних перешкод для роботи підприємств в Україні.

Найбільшими перепонами визнані нестабільна політична ситуація і часта ротація чиновників.

63% респондентів визнали стурбованість можливими соціальними заворушеннями через війну або нерівномірний розподіл доходу. З іншого боку, лише трохи більше однієї третини опитаних осібвисловили серйозну/істотну стурбованість ризиками експропріації та націоналізації в країні.

Корпоративне управління

 

Що стосується адекватного корпоративного управління, то 57% респондентів вважають, що це питання є серйозною/істотною проблемою для бізнесу в Україні. Акціонери не мають гарантій захисту в разі порушення їхніх прав керівництвом або правлінням їхньої власної компанії.

Інвестори скаржаться на недостатню прозорість публічного розкриття інформації як головну проблему корпоративного управління в Україні, відсутність належного законодавства і нормативів в галузі корпоративного управління, що призводить до недобросовісної поведінки менеджменту компаній..

Важливою проблемою є те, що в Україні досить складно подати до суду на правління або керівництво за неправомірні дії. Про це сказала практично половина респондентів.

Державне управління

Як вже згадувалось, переважна більшість інвесторів вказали на те, що їх турбує корупція в державному апараті серед урядовців, які вимагають додаткових плат і хабарів. У даному розділі розглядаються інші аспекти державного управління, такі як мінливість урядової політики, доступність урядовців і їхня здатність оперативно вирішувати проблеми або забезпечувати необхідну інфраструктуру і суспільне благо, мінімальне втручання в прийняті бізнесом рішення і т.д.

 

 

Інвесторів турбує, що в Україні нема стабільності і прозорості урядових політик в Україні.

Крім цього, проблема в низькому рівні компетентності і професіоналізму та фаворитизмі державних чиновників..

Дерегуляція бізнесу

Для 39% респондентів надмірне регулювання бізнесу є серйозною/істотною проблемою, проте для 38% опитаних осіб це не є проблемою взагалі.

 

Інвестори переймаються надмірним регулювання бізнесу шляхом занадто частих інспекцій держорганами; недобросовісною конкуренцією на ринку з боку державних підприємств; складними процедурами банкрутства і ліквідації бізнесу; а також обтяжливим законодавством щодо відкриття бізнесу (46%).

З іншого боку, дешевизну праці кваліфікованих кадрів, як і обмеження при наймі або звільнення персоналу, респонденти не вважали проблемою, бо по суті ці фактори  є конкурентними перевагами України.

Загальна оцінка

33% компаній вважає, що в поточному бізнес-кліматі України відбулися лише незначні поліпшення, в той час як 38% думають, що відбулися істотні погіршення.

 

 

Що стосується перспектив на майбутнє, то в першій половині 2016 року близько 59% компаній очікує побачити незначне поліпшення у сфері бізнесу та інвестиційного клімату України, в той час як лише 8% компаній очікують в майбутньому істотного погіршення в країні.

Загалом на питання про плани інвестувати в Україну 40% респондентів відповіли ствердно. Водночас відповідь «ні» дали 30%. На запитання, чи планують компанії в найближчі шість місяців брати на роботу персонал, більшість (63%) дало ствердно позитивну відповідь.

Джулія Сегура,

економіст Міжнародного фонду Блейзера (The Bleyzer Foundation)